Kamerabevakning av Discovery Networks Sweden AB:s kontor

Discovery Networks Sweden AB (”DNS”) kamerabevakar kontoret på Tegeluddsvägen 80, 114 99 Stockholm i enlighet med kamerabevakningslagen 2018:1200.

DNS stödjer sin hantering av personuppgifter i samband med kamerbevakningen på den rättsliga grunden intresseavvägning i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”). Ändamålet är att säkerställa de anställdas säkerhet och att förebygga brott såsom exempelvis stöld, skadegörelse eller olaga intrång. Discovery anser att behovet av övervakning uppväger de anställdas och besökarnas intresse av att inte övervakas då ändamålet att förebygga brott och säkerställa säkerheten för de anställda samt besökare överväger.

Access till kamerorna innehas av personalen på Discoverys säkerhetsavdelning i London. Uppgifterna kommer inte överföras till tredje land eller användas för ett automatiserat beslutsfattande. Uppgifterna kommer att lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Personer berörda av ovan kamerbevakning har rätt att begära följande av DNS:

a) Bekräftelse på om du förekommer på film. 

b) Information om ändamålet med kamerabevakningen. 

c) Information om lagringstiden. 

d) Begäran om att rätta och radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen. 

e) Rätt att inge klagomål till Data­inspektionen. 

f) Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Vid ytterligare frågor vänligen kontakta oss på telefon

+46 (0)8 520 555 55. Discoverys dataskyddsombud nås via mejl på; dpo@discovery.com.

 

 

Om oss

Discovery Networks Sweden ägs av Discovery Inc och är linjärt Sveriges näst största kommersiella tv-hus. I Sverige finns 11 kanaler - bland dem märks Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport, Discovery channel - samt två av Sveriges snabbast växande streamingtjänster: discovery+ och Eurosport player.

Discovery Networks Sweden AB har organisationsnummer  556431-2469 och har sitt säte i Stockholm.

Kontakt

Adress:

Tegeluddsvägen 80

114 99 Stockholm

+46 (0)8 520 55555

 

Kundtjänst:

031 31 31 139